DODACIE PODMIENKY:

Tovar je doručovaný Slovenskou poštou v pracovné dni. Donáška zásielok v sobotu, nedeľu a počas sviatkov nie je možná.
Objednávky prijaté po 16. hodine a cez víkendy sú vybavované až nasledujúci pracovný deň.
Všetok tovar vo vašej objednávke označený,,NA SKLADE" vám zašleme od 1 - 3 pracovných dní.
Ceny uvedené v internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru,
V cene tovaru nie je zahrnutý poplatok za dopravu.

Cena za dopravu a poštovné je 4,00 eur. Pri objednávke nad 50 eur je doprava ZADARMO v Slovenskej republike.

Cena za poštovné do zahraničných krajín je individuálna


Objednaný tovar je možné uhradiť:

  • dopredu PREVODOM NA ÚČET (poplatok za dopravu je 4,00 eur v Slovenskej republike)
  • NA DOBIERKU (poplatok za dopravu je 4,00 eur v Slovenskej republike)

Predávajúci neberie na seba zodpovednosť za omeškanie dodávky tovaru spôsobenú meškaním doručovacej služby. Pri tovare, ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne upraviť Vašu objednávku.
Kupujúci je povinný skontrolovať neporušenosť balíka a pri akýchkoľvek nedostatkoch neprevziať balík. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci deklaruje, že zásielku prevzal neporušenú. V prípade zjavného poškodenia obalu zásielky spíšte ihneď reklamačný protokol s kuriérskou spoločnosťou o poškodenej zásielke.

KÚPNA ZMLUVA:

1. Predávajúci:
NIKI SLOVAKIA s.r.o.
Nám.sv.Egídia 43
05801 POPRAD

2. Kupujúci:
Zákazníkom sa rozumie užívateľ (všetky fyzické a právnické osoby bez obmedzenia) , ktorý má možnosť objednať si tovar na stránke prevádzkovateľa online priamo na stránkach elektronického obchodu 24 hodín denne. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky zákazníka zásielka určená. Miestom určenia sa rozumie miesto určené zákazníkom, na ktoré je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky. Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý je súčasťou ponuky prevádzkovateľa na stránkach www.striebropoprad.sk

PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY:

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.
2. Kupujúci sa zaväzuje že potvrdením objednávky potvrdzuje a akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru prevzatie objednaného tovaru a zaplatí za objednaný tovar stanovenú cenu. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.
3. Predmetom kúpy podľa uzavretej kúpnej zmluvy je tovar špecifikovaný čo do výrobku, názvu, druhu, množstva, rozmerov, ceny apod. v objednávke kupujúceho.